Aktuellt

NÄT samlar Information, nyheter, rapporter och annat smått och gott som kan vara värt att veta om travsport.

NÄTs årliga rådslag

I samband med Breeders Crown-finalerna på Sundbyholm träffades NÄTs företrädare för att hålla rådslag. Högaktuella och för hästägarna viktiga överlevnadsfrågor fanns upptagna på agendan: hästbristen, hästägarflykten, tävlingsprogrammets utformning, finansieringen av prismedel och Denninger/Almgrens utredning ”En plats i solen”


Ett uttalande formulerades och presenteras i sin helhet här.
Hästbristen
Svensk travsport fortsätter enligt sin halvårsstatistik att tappa både aktiva starthästar och unghästar under uppträning. Något handfast åtgärdsprogram för att vända trenden har fortfarande inte presenterats, trots att utvecklingskurvans oroande lutning har varit väl synlig under många år. I den senaste halvårsstatistiken från 15 oktober framgår att i solvallaregionen (S, E och Vi) har drygt 25 procent av 2-åriga varmblod i träning försvunnit sedan 2018. Hästantalet, och inte minst antalet hästägare, minskar i en rasande fart.

En konkret handlingsplan om hur utvecklingen ska vända är av högsta prioritet.

Hästägarflykten
De inhemska hästägarna som står för travsportens mångfald blir allt färre. De hästägare som hittills har betalat stora pengar genom att köpa svenskfödda unghästar flyttar i allt större utsträckning sina investeringar utomlands. Såväl travsporten som spelet utvecklas positivt i USA och auktionspriserna når nya rekordnivåer. En av anledningarna är att brister inom det amerikanska systemet har åtgärdats efter marknadsmässiga principer och därmed gagnat en positiv utveckling för både inhemska och internationella intressen.

För svensk travsport gäller att återinföra en kostnadstäckning vars nivå positivt påverkar genomsnittshästarnas intjänande och skapar naturlig efterfrågan.

Tävlingsprogrammet
Det tävlingsprogram som har presenterats för 2020 tar mer hänsyn till spelbolaget ATGs omsättningskrav än till sportens behov av tävlingstillfällen. Istället för att koncentrera tävlandet till de banor, där det fortfarande finns tillräckligt med hästar, tvingas våra hästar till ett omfattande och onödigt resande. Resandet utarmar hästägarnas ekonomi och tar heller inga hänsyn till samhällets fastställda miljömål.

Tävlingarna måste koncentreras till de regioner där hästarna finns.

Prismedlen
Med färre antal lopp kan prismedel komprimeras och göra prisplaceringar värdefulla även i de lägst doterade loppen. ATGs uppdrag att finansiera travsportens prismedel med spelets överskott är inte längre, efter spelomregleringen, någon given självklarhet. Spelbolaget är konkurrensutsatt och våra travbanor behöver hitta nya, kompletterande vägar och affärsmöjligheter för att kunna betala ut egna prismedel. Det är absolut nödvändigt att tänka nytt. Det krävs nya strukturer för att öka och fördela totoöverskottet.

Bättre kostnadseffektivitet är nödvändigt, samtidigt som travbanornas självklara rätt att träffa egna affärsavtal inte får inskränkas.

Utredningen
Oavsett om vi äger våra hästar helt eller delvis tillhör travsporten hästägarna. Utan hästägare har inga travbanor behövt byggas, inga travsällskap bildas och inga proffstränare och catchdrivers anlitas. Det är hästägarna i travsällskapen runt om i landet som utgör essensen av svensk travsport, själva den bärande bjälken, som håller hela byggnaden på plats. Tyvärr verkar det ursprungliga uppdraget ha fallit i glömska, dvs att arrangera travtävlingar för de hästar som ägs och tränas vid den egna banan. Istället har sportens angelägenheter alltmer delegerats och centraliserats till en helt annan byggnad, Hästsportens Hus.

Det utredningsförslag som presenterades vid förtroenderådets senaste möte är det yttersta beviset för hur galet det har gått. Utredarna föreslår att centralförbundet genom ett redan bildat bolag, ST AB, tar över all tävlings- och affärsverksamhet från banorna. Det kunde ha varit ett utmärkt förslag om utredarna inte hade missat själva essensen, den bärande bjälken, dvs att det är travsällskapen som är travsportens ägare. Centralförbundet äger ingenting.

Under november kommer utredningen att diskuteras vid regionala möten.

Som hästägare bejakar NÄT tanken att travsällskap med framtidstro bildar ett eget gemensamt affärsdrivande bolag med uppdraget att kostnadseffektivt bedriva travsport på en fortsatt hög nivå. ST's uppdrag som serviceorganisation behöver på intet sätt ändras.


X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer