Aktuellt

NÄT samlar Information, nyheter, rapporter och annat smått och gott som kan vara värt att veta om travsport.
Det skjuts det ena grundskottet efter det andra mot travhästägarna i Sverige. Vi hinner inte parera den första salvan med sänkta prismedel innan nästa laddning avlossas.
Högsta Förvaltningsdomstolen har den 17 december levererat sitt ställningstagande huruvida det ska utgå moms på prispengar eller inte. Bakgrunden är ett överklagande av ett beslut i Skatterättsnämnden den 9 oktober 2019 angående en begäran om ett förhandsbesked i frågan från en privat hästägare. Högsta Förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens besked.

Travfolket har länge väntat på ett besked ifrån ST om vad som kommer att hända med momsen efter att EU fastställde att prispengar i samband med tävling inte ska omfattas av moms. Det har av EU motiverats med att prispengar är underkastade en viss slumpmässighet och därför inte kan anses vara betalning för en tjänst.

ST parerade EU-beslutet med att införa 500-kronan till alla deltagande i travlopp. En fast ersättning till hästägare som startade sina hästar i travlopp skulle kanske kunna runda EU's beslut. I och med det tyckte man kanske att problemet var löst. Det framgår av domskälen att Skattemyndigheten inte var riktigt lika imponerad av den lösningen. Man kallar det ”förfarandemissbruk”.

I vilket fall har det från Hästsportens Hus inte hörts ett ljud i frågan efter att 500-kronan infördes. Hästägande hockeybröderna Sedin har, genom sitt bolag Sedin HB i Arnäsvall, drivit frågan om ett förhandsbesked från myndigheterna. Det spekuleras om det eventuell ändå är ST som står bakom. Om det vet vi inget säkert, men naturligtvis borde det vara ST's uppgift att inhämta ett sådant förhandsbesked. Det ska inte behöva göras av enskilda hästägare.

Vad som nu är klarlagt enligt domen är att 500-kronan ska vara momsbelagd. Slumpmässigt intjänade prispengar ska inte vara det. Det betyder i praktiken att om en häst har tjänat t ex 100.000 kr på prisplaceringar ska ST inte betala 25.000 kr i moms på beloppet. Däremot ska ST betala ut moms på alla de eventuella 500-kronor som hästen har erhållit när den har varit oplacerad. Förhållandet om hästägaren har rätt att kvitta in- och utgående moms, tar domstolen inte ställning till. Med nuvarande regelverk för moms innebär det att moms på t ex träningsavgifter kan kvittas mot moms på 500-kronorna. Det borde bli väsentligt mycket mer moms tillbaks än om det hade utgått moms även på prispengar.

Skattemyndigheten anförde att 500-kronan vid travtävlingar infördes för att skapa rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt som annars inte skulle finnas. Domstolen menar att avdrag för ingående mervärdesskatt inte omfattas av de frågor som Sedin HB har ställt. Det finns därför inte förutsättningar för att ta upp frågan om s k ”förfarandemissbruk” till prövning i just detta mål.

Det slutade 1-0 till travsporten i den här matchen. Samtidigt är det högst osannolikt att Skattemyndigheten låter sig nöjas med det och att den mest troligt kommer att vilja ha ha en returmatch. För ögonblicket är det lugnt, business as usual, men momsfrågan är långt ifrån avgjord.
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer