Aktuellt

NÄT samlar Information, nyheter, rapporter och annat smått och gott som kan vara värt att veta om travsport.

Hotet mot travsporten

Travsällskapens ordföranden vid Mantorp, Sundbyholm, Solvalla och Solänget har tillsammans skickat en skrivelse till samtliga travsällskap i Sverige om hotet mot momsavdraget och om hästägandet ska vara momspliktigt.
Författarna skriver att om Skatteverkets förändrade syn blir till regel är det det största hotet mot vår sport som någon av oss har upplevt. Svensk Travsport (ST) har fått möjlighet att inkomma med synpunkter. ST har valt att, tillsammans med andra hästsportintressenter, överlämna uppgiften till LRF Häst.

Kommentarer skulle ha inkommit till Skatteverket den 12 november, men enligt författarna till skrivelsen, har inget ännu kommunicerats till oss inom travet. Vad har LRF Häst svarat? Momsfrågan är central för travsporten och författarna är uppenbart oroade över att den inte får den uppmärksamhet som krävs.

Författarna varnar för att det är inte bara är rätten till momsavdrag som är i farozonen. Det är inte osannolikt att Skattemyndigheten också kommer att ifrågasätta om kostnader för travhästar i bolag med annan huvudverksamhet verkligen är avdragsgilla. De kostnaderna skulle kunna behandlas på samma sätt som redan görs med ej avdragsgill representation.

Skrivelsen innehåller fyra åtgärdspunkter:

• Svensk Travsports styrelse tydliggör att de och den rekryterade organisationen själva kommer att vara engagerad i denna fråga, lämna egna svara som är kommunicerade och avstämda med Travsverige, och inte bara förlita sig på en extern part.

• Allt som rör denna fråga (utveckling, kommunikation, svar, andra remisser) direkt och på ett transparent sätt kommuniceras till alla sällskap och intresseorganisationer.

• Så många andra intressenter, som potentiellt kan påverkas av detta nya ställningstagande, som möjligt (sällskap, hästägarorganisationer, uppfödare och tränarorganisationen), också tydligt markerat till Skatteverket vilka risker ett nytt ställningstagande kan innebära.

• Det skapas en enighet kring taktik baserad på vad nästa fas i denna process blir från Skattemyndigheten.


Man tillägger att det t ex mycket skyndsamt bör utredas om 500-kronan till alla deltagare i travtävlingar var rätt väg att gå. Skatteexpertis menar att det kanske mer spelade de krafter hos Skattemyndigheten i händerna som vill ta bort avdragsrätten.

NÄT ställer sig bakom innehållet i skrivelsen. Vi vill uppmana alla medlemmar i hästägarföreningar och travsällskap att ställa krav på ST om ett kraftfullt agerande. Det förefaller helt uppgivet när ST överlåter en sådan central ödesfråga till en extern organisation

Skrivelse - Angående Skatteverkets syn på om vår sport skall vara momspliktig eller inte
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer