Aktuellt

NÄT samlar Information, nyheter, rapporter och annat smått och gott som kan vara värt att veta om travsport.

Extra möte med förtroenderådet

ST's förtroenderåd höll möte den 20 januari för att diskutera en ny organisation för travsporten. Här följer en kort information om vad som diskuterades.
.
Texten utgår från Stockholms Travsällskaps ordförande Anders Holmgrens egen personliga sammanfattning som finns att läsa i sin helhet här.

* ST har presenterat tre alternativ och alternativ 3 förkastades helt. Ca hälften av de inrapporterande sällskapen stödjer någon version av alternativ 2, dvs det alternativ som förordar en ekonomiska förening med gemensam balansräkning. Någon majoritet finns inte för det alternativet, bl a på grund av storbanornas besked att man inte kommer att lämna ifrån sig sina fastigheter.

* Några banor har förespråkat ett eget fjärde alternativ, som fått ett visst fäste.

* BAS-organisationerna har förklarat att man inte kommer att delta i en process som minskar deras egna inflytande. ASVT avser att blockera alla förslag som inte innebär ägarskap för BAS.

Förtroenderådet beslutade att gå vidare till nästa fas, som kallas Rådslag 2.0. Nytt rådslagsmaterial för lokala diskussioner kommer att skickas ut från ST till travsällskapen i början av februari. Det här är de alternativ som ska diskuteras:

Alternativ 1 - ST behåller sin nuvarande struktur, men ombildas från ideell förening till aktiebolag. Det möjliggör en värdering av ATG-aktierna, och därmed en tydligt förstärkt balansräkning. Ägare till detta aktiebolag är sällskapen med en föreslagen ägarfördelning motsvarande nuvarande mandat i ST. I övrigt ungefär samma modell som styr travet idag.

Alternativ 2 - Ekonomisk förening bildas med gemensam balansräkning. Förslaget är detsamma som det tidigare, dvs med fastigheter och andra tillgångar gemensamt ägda av ST Ekonomisk förening. Sällskapen blir ägare/medlemmar i föreningen.

Alternativ 3 – ST delas upp i förbund och kommersiell verksamhet. Förbundsuppgifterna renodlas, men ST kvarstår i nuvarande form. Sällskapen bildar ett gemensamt aktiebolag för att hantera försäljning av ljud- och bildrättigheter och annan affärsverksamhet. Styrningen av ATG, inkl tillsättandet av sportens styrelseledamöter, sker från detta bolag även om det formella ägandet inte nödvändigtvis måste flyttas utan kan kvarstå hos ST.

Nästa möte med förtroenderådet är planerat till den 11-12 mars.

NÄT hoppas på ett starkt engagemang bland alla sällskapsmedlemmar. En förändrad organisation är nödvändig, inte bara för att anpassa travsporten till en förändrad spelmarknad, utan också för bättre villkor för hästägarna. Det är utomordentligt viktigt att en ny organisation blir ändamålsenlig, professionell och effektiv. Inte minst måste den skapa framtidstro hos sportens utövare och inge förtroende, både hos utövarna och i omvärlden.
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer