Aktuellt

NÄT samlar Information, nyheter, rapporter och annat smått och gott som kan vara värt att veta om travsport.

Propulsionbeslut

Svensk Travsports överdomstol har fattat beslut om Propulsion och finner att Propulsion blivit nervsnittad. Hästens tränare Daniel Redén döms enligt tränaransvaret till 100.000 kronor i böter för överträdelsen.
För hela den svenska travsporten var det naturligtvis det bästa beslutet, även om - naturligtvis - inblandade tränare och ägare inte tycker detsamma. Det är inte svårt att föreställa sig den förödelse som en friande dom skulle ha skapat, inte minst ekonomiskt för centralförbundet ST, men också personligt för dess styrelse och VD.

De domskäl som Överdomstolen anför är bl a följande:

42. Redén har inte före eller efter köpet, ej heller inför Propulsions första
start i Sverige, 7 oktober 2015, haft någon kontakt med säljaren. En sådan
kontakt kunde ha innehållit förfrågningar huruvida Propulsion före auktionen
behandlats av veterinär och, i så fall, om det fanns journaler att tillgå.

43. Överdomstolen delar STs uppfattning att det funnits möjligheter för
Redén att efter den 18 augusti 2015, genom kontakter med USTA, få
upplysningar om att Propulsion var ”nerved”.

44. Det har sålunda funnits möjligheter för Redén att införskaffa information
om att Propulsion nervsnittats. Redén har därmed inte tillvaratagit varje
tänkbar möjlighet att förhindra överträdelse av reglementet.
45. Det är inte oskäligt att döma ut påföljd.

Länk till domslutet.

X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer