Aktuellt

NÄT samlar Information, nyheter, rapporter och annat smått och gott som kan vara värt att veta om travsport.

Vart tar pengarna vägen?

ATG har publicerat sin delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2022. Vart tar pengarna vägen? NÄT har analyserat rapporten.
(Image credit: C.J. Burton)
Spelskatten på hästspel är reducerat med 764 miljoner kronor baserat på 2021 års nettospelintäkter, jämfört med tiden före 2019. Av dessa gick 48 miljoner kronor till bolagsskatt. Vart tog de resterande 716 miljoner kronorna vägen?

Likvidmässigt verkar det som att 697 miljoner kronor har använts för att amortera lån och att ATG har minskat sina skulder.

Reservationen som gjordes i tidigare bokslut om 200 miljoner kronor har upplösts under 2021 och adderats till resultatet. Det bör då innebära att ATG har fått skattemyndighetens godkännande om koncernbidrag till ST. Svensk Galopp har fått utdelning på sina preferensaktier. Det förhållandet ger ATG en ekonomisk fördel om flera hundra miljoner kronor per år.

I bokslutet per den 30/6 2022 kan man se att 1.705 miljoner kronor är koncernbidrag till ST.

Under 2021 utbetalades en utdelning på 174 miljoner kronor till Svensk Galopp. Under Q2 2022 har utbetalats 150 miljoner kronor som utdelning. Till Svensk Galopp?

I balansräkningen finns på tillgångssidan ”Fond för utvecklingsutgifter 755 mkr.” Det är en immateriell tillgång och avser, så vitt man kan läsa ut, utvecklingskostnader av spelprodukter och IT-plattform.

Fonden ökade med 180 miljoner under 2021 och 88 miljoner under första halvåret 2022. Det är aktivering av utvecklingskostnader och ingen omsättningsbar tillgång. Ska vi tro att ATG inte orkar med att ta kostnaden över resultaträkningen? Likvidmässigt är det dock en utbetalning. Det ger också ett synligt högre eget kapital, men sammanvägt är den finansiella ställningen klen.

Den slutsats som ligger nära till hands att dra är att ATGs satsning på nya produkter inte är helt lyckad.

Ju mer man borrar i materialet blir frågorna fler än svaren. Vart tog skatteffekten vägen, dvs den som varje år förser ATG med minskade skatteutgifter om över 700 miljoner kronor?

Borde inte sportens utövare ha anledning att fråga: Vart tar pengarna vägen? De hamnar inte i våra fickor i alla fall!

X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer