Söndag, 14 Augusti 2022

Ännu ett domstolsärende

Anders Källström har förbrukat sina första hundra dagar vid makten. Vi har kunnat lyssna på hans officiella framträdande i en intervju på Youtube och i Gamblers Cabin´s Travpodd. Han uttrycker att han inte tagit på sig uppdraget för att endast förvalta. Han vill istället förändra, men gav inga exempel, formulerade inga problemställningar eller pekade ut någon tydlig färdriktning.
Hur kan de som kommer att beröras av förändringen delta i beslutsprocessen? Vilka kan anses vara behöriga att delta i förändringsarbetet? Hur ska förbundet öka travsportens anseende och återskapa såväl en nyrekrytering av hästägare som publik?

Det är bråttom nu

Vi har en tydlig inflation i samhället. Inom travsporten är det stagflation, pga en skenande inflation och avsaknad av tillväxt. STs styrelse vill fondera kommande resultat för att erbjuda en buffert när så behövs, vilket måste vara totalt fel tajmat. NÄT ställer sig helt och hållet bakom Travtränarnas Riksförbunds krav att ST omprövar tanken att till 2024-2025 bygga ett balanserat resultat på cirka 400-500 miljoner kronor.

Om det är STs strategi, nu när tränarna kommer att tvingas höja träningsavgiftern med 30 - 50 kr/dag, sett till dagens tävlingsprogram, blir det ett sparbeting för dem som redan blöder svårt. Det ger hästägare med hästar i proffsträning en kostnadsökning om 88 - 144 miljoner kronor på årsbasis. Samtidigt räcker de prispengar som erbjuds inte på långa vägar till för att återvinna mångfalden inom hästägarleden. När storhästägare som Stall Segerhuva och Mellby Gård, förra helgen, är framgångsrika även inom kallblodssporten, är det ett synligt tecken på att vi behöver fler hästägare.

Publikbortfallet är ingen nyhet efter pandemin. Det har varit verklighet sedan många långa år, som pandemin hjälpte till att skyla över och skjuta på framtiden. Alla publiksiffror är mer än halverade i jämförelse mellan 2019 och 2022, vilket även gäller våra storloppsdagar.

För att kunna väcka publikintresset måste man förstå travsportens kärnvärden. Ett grundläggande värde är att alla är välkomna med eller utan iPhone. Det ska vara glädje och trivsel i stort som i smått. Det kan för somliga innebära möjligheten att kunna stå i en totokö, även om det går utmärkt att spela digitalt. Det är väsentligt att våra besökare inte känner sig välkomnade med armbågen.

Klandertalan mot ST-beslut

Samtidigt som kundvård på sina håll är ett okänt begrepp tvingas vi också konstatera att Svensk Travsport utsatts för klander i Solna Tingsrätt, Mål nr T 3859. ST's prenumeration på domstolsärenden skulle kunna vara en nyhetssändning a´ la Lars Ekborg,”elände, elände och eländets elände”.

ST är i detta domstolsärende givetvis inte formellt klandrat för att hästägarna i allt större utsträckning röstar med fötterna. ST klandras för att man bevisligen har brutit mot sin egen regelbok, dvs stadgarna, vilket hände vid det extra fullmäktigemötet den 4 februari i år. Det var ett tydligt regelbrott. Det skulle kunna tolkas som att avsiktligt förhindra motförslag till valberedningens förslag till styrelseval inom ST och tillhörande verksamheter, dvs ATG, HNS, TR Media och ST AB, vilket sedan ägde rum i april.

ST rundar sitt eget regelverk

I ett svar till Tingsrätten försvarar sig ST genom att undvika sakfrågan och med juridiskt mumbo-jumbo. Enligt ST är den person som klandrat inte behörig att klandra. Ska det förstås som att de som var med vid fullmäktigemötet, och personligen deltog i fusket, är de enda som är behöriga att klandra?

ST framför med samma juridiska slingrande att det saknas lagrum för vad som gäller vid ideell verksamhet. Är inte det en rent ut sagt usel bortförklaring? Stadgar upprättas just av det skälet att det saknas lagrum och de tjänar samma syfte som lagregler. Ska det som står i stadgarna ändras måste det ske i den ordning som det är bestämt i de befintliga stadgarna. Det är stadgevidrigt att ta genvägar och trampa över gränser. Trögheten i stadgereglerna finns av en särskild anledning, bl a för att undvika ”kupper” och förhastade beslut. Den inbillade omnipotensen i ST's svar är uppenbar. Vanligen är det bara Gud själv som tillskrivs denna egenskap.

Som om inte det vore nog "hotar" ST käranden Kenneth Dolk om att denne kan komma att dömas till att täcka Svensk Travsports ombudskostnader. Det är precis samma skrämseltaktik som ST använt mot ”olydiga” sällskap under årtionden. Det ska bli intressant att se hur många mötesdeltagare som vågar visa civilkurage och medger att de inte förstod. Vilka fler kommer att ansluta sig till detta självklara klander? Inte minst Travhästägarna borde känna sig manade då de förlorade en tänkt styrelsepost genom lottning.

Vem är egentligen behörig?

Kenneth Dolk var vid tidpunkten för stadgebrottet sammankallande i Stockholms Travsällskaps valberedning, och hade ett formellt uppdrag från medlemmarna att inkomma med motförslag till ST's valberednings förslag. STs stadgestridiga beslut kortade av den fastställda tiden för motförslag, vilket på så sätt också förkortade och försvårade den demokratiska förslagsprocessen för alla sällskap och intresseorganisationer, samtidigt som det punkterar ST´s egen trovärdighet.

Kenneth Dolk har under många år varit engagerad uppfödare och hästägare, bl a till topphästar som The Onion och Mack The Knife, och engagerad medlem i sitt eget sällskap. Han anses ändå inte vara behörig av ST att försvara travsportens regelverk när de som är särskilt tillsatta att försvara det har misskött sitt uppdrag. Om Dolk inte är behörig vem är då behörig?

ST´s styrelse och ledning kan definitivt inte vara behörigt att förhindra motförslag genom att bryta mot sina egna stadgar .


ST´s revisorer ska granska att stadgarna efterlevs och då även att besluten i styrelsen inte bryter mot stadgarna. Vad har revisorerna att säga om svaret till Solna Tingsrätt som Maria Croon och Ulf Hörnberg har signerat? Finns det något styrelsebeslut?

Hur ser det ut för våra riksdagspartier, vars samhällspolitiskt aktiva företrädare inom travsporten har placerats där med hjälp av manipulation av den demokratiska röstningsprocessen? ST´s valberedning, med den liberale Fredrik Tenfält som ordförande, föreslog till ST´s styrelse Anders Jonsson (S), Anders Källström (C) och Saila Quicklund (M).

Det vore helt otänkbart att det i Sveriges Riksdag skulle vara tillåtet för riksdagsledamöterna att själva bestämma vilka lagregler som ska följas och vilka man genom en enkel omröstning kan bortse ifrån.

Anders Källström - efter 100 dagar som ordförande, behöver inte travsporten tydighet när det gäller förnyelse och framdrift i styrelsearbetet? Detta för att återupprätta förlorad trovärdighet och för att skapa hållbarhet.

Det är rimligt att man gör om och gör rätt när man bevisligen gjort fel.

Hur kan ST undvika att valproceduren görs om i en tid då travsporten och förbundet behöver stärka sitt anseende och samverka för rekrytering?


Skrivet av Björn Damm - Conny Johansson - Tony Löfqvist - Torbjörn Ylvén kl. 21:36
Kommentarer
Visar sida 1 av 7
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer