Fredag, 4 Juni 2021

Krypskyttar i trollskogen

Elitloppshelgen är över för i år. Det blev ännu en rumphuggen version när det gäller publikens på platsupplevelse, med undantag för fåtalet med restaurangplats och dom tappra åtta. Pandemin har däremot inte lyckats lägga någon skugga över de tävlande deltagarna. De sportsliga prestationerna var som vanligt överväldigande, även om TVs tittarsiffror dök under farligt låga nivåer.
Travfolket kan återvända till vardagen. Det återstår fortfarande många sportsliga höjdpunkter för tränarna att preparera för, och även för ägare och publik att se fram emot, framför allt med de unga framtidshoppen i årgångsloppen.

Årets elitauktion är också avslutad. Conrad Lugauer hade stor köpfest, men för övrigt var det klent med köpkraften. Det är ingen trend vi är ovana vid. Det anmärkningsvärda är att STs ledning inte vidtar några som helst åtgärder för att försöka vända trenden. Har allt tankearbete och alla resurser gått åt till att täcka upp för Propulsionskandalen och genomföra ännu en rådslagsvända för att förhala en förändrad organisation? Om det inte hade varit för att de visat sina ansikten på dataskärmar i olika sammanhang hade vi misstänkt att de redan har gått i livbåtarna och lämnat den grundstötta skutan. När ska de hästägare som vill köpa en ny häst kunna göra det med känslan av att centralförbundet är till för oss och inte vi för dem?

Släpper inte ST alla ambitioner om att vara både ett centralförbund och ett kommersiellt försäljningsföretag är vi många som ser en dyster framtid för travsporten. Vi blir inte många kvar som investerar i nya hästar. I varje fall inte i Sverige. De som kan flyttar sina intressen till Frankrike och USA, andra till våra nordiska grannländer och ytterligare andra gör som många före dem, de ger helt enkelt bara upp. Framtidstro är vad travsporten behöver, och har behövt länge, men som ständigt har förnekats oss genom en mängd märkliga beslut, alternativt brist på dem, från högsta beslutande ort.

Extra förtroenderåd
ST har kallat till ett extra förtroenderåd den 22 juni. Den här gången ska det s k Danmarksavtalet behandlas och olämpligt nog i n n a n många sällskap har haft sina årsmöten och gett medlemmarna en chans att diskutera saken. Genom en mötestaktisk fint vid senaste fullmäktigemöte körde STs styrelse över ett ENIGT förtroenderåds förslag om att avsätta 150 miljoner av ATGs vinst till prispengar och upprustning av arenorna. Vad kan vi vänta oss för resultat av förtroenderådet nästa gång?

Är dessa möten meningsfulla i något annat syfte än att utgöra spel för galleriet? När det passar sittande styrelse hänvisar man till beslut i det icke beslutande förtroenderådet. När dessa ”beslut” inte passar sittande ST-styrelse kör man rätt över det med förklaringen att förtroenderådet bara är rådgivande.

STs fullmäktige
Som en av Åby Travsällskaps representanter vill jag passa på att återge min upplevelse av STs fullmäktigemöte den 21 april 2021. Det var en surrealistisk upplevelse.

Ett förslag fanns om inspelning av årsmötet för att alla sällskapsmedlemmar, som vill veta vad som utspelas på högsta beslutande nivå, ska kunna ges en sådan möjlighet. Detta röstades ner av en klar majoritet.

Denna majoritet nejröstare mot demokratisk information kan även förväntas ställa sig bakom ett förslag om olagligt överlåtande/övertagande av travsällskapens tillgångar,vilket är omöjligt att legalt kunna genomföra i strid mot de sällskap som säger nej.

Låt mig citera ett stycke ur ST-ordförandens protokollförda anförande. ”Travsporten har mött flera andra tuffa utmaningar 2020. Vi har till exempel Propulsion-ärendet och den stora organisationsöversynen som fortfarande har högsta prioritet. Jag känner ändå stor hoppfullhet inför 2021. Under förra året visade den svenska travsporten att man genom tydlighet, beslutsamhet och gemensamma ansträngningar kan ta sig an vilka utmaningar som helst”.

Det framgår med all önskvärd tydlighet att verklighetsförankring är av underordnad betydelse för STs styrelse.

Varken Propulsion-ärendet eller den nödvändiga organisationsöversynen fick någon lösning under 2020. Däremot avgick två av ST:s Ansvars- och Disciplinnämnds (STAD) rättsexperter med buller och bång och med ett öppet brev som beskrev internt rättshaveri i samband med utredningen om Propulsion.

Styrelsens ansvarsfrihet
Därför förelåg en motion om att frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för 2020 skulle bordläggas. Detta för att fullmäktige inte skulle fatta något oåterkalleligt beslut, varken för eller emot. Tveksamheter kring ansvarsfriheten innefattade bl a hanteringen av Propulsionskandalen, förhandlingsprocessen avseende Danmarksavtalet, beslut om retroaktivt försämrade uppfödarpremier och avhoppet av två högkvalificerade jurister i STAD.

Diskussionen om motionen utmynnade i ett femton minuter långt försvarstal av VD Maria Croon. Ännu ett protokollcitat: ”Kritik riktades mot den ton, populism och hat som debatten förs i olika media och att medlemmarna har ett ansvar att stå upp för sporten och dess styrelse. Ett mediadrev ska inte styra beslut. Det är ett krypskytte som pågår mot styrelsen.”

Skulden lades på Sulkysport, konkurrenten till STs egen publikation Travronden. Skuld lades även på STADs ordförande som ansågs ha brustit i sitt uppdrag genom att i media avslöja STs försök till påtryckningar.
Ja, lite var det nog även min skuld, eftersom mina kritiska insändare och debattartiklar oftast inte blir införda i Travronden, utan endast i Sulkysport.

Hur beslutade då fullmäktige? Förslaget om att bordlägga frågan om ansvarsfrihet avslogs med 892 röster mot 350, samtidigt som 140 ledamöter avstod från att rösta.

Det centrala dödlägets politik
Mötet gav åtminstone denna skribent den värdefulla, men trista, insikten om att ytterst små förändringar för travsporten kan komma ur en församling som den här. Det är inte möjligt att STs fullmäktige ska kunna enas om en ny organisationsmodell enligt något av de tre alternativa förslag som har varit ute på rådslagsrunda. Oavsett om majoriteten röstar för förfoganderätt av andras tillgångar kommer det vara ogenomförbart. Uppstår en sådan situation kommer ledningen sin vana trogen vänta på bättre tider och förhala verkställandet i all evighet. Absolut ingenting kommer att förändras. Uppdraget att verka för travsportens utveckling blir att se mellan fingrarna mot dess avveckling. Det är den taktik som vi alltför många gånger har sett tillämpas när den svenska travsporten - för att citera ordföranden - tar sig an vilka utmaningar som helst.

Travsveriges alla verksamma – var vänliga och tillse er närvaro på travsällskapsmöten i framtiden. Svensk travsport behöver nytt aktivt blod där språkliga, juridiska, matematiska och sportsliga kunskaper styr.
Skrivet av Tony Löfqvist kl. 15:00
Kommentarer
Visar sida 2 av 7
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer