Tomten är på väg till våra travbanor

Åbys Hästägarförening vill härmed delge travsverige sin oro över hur lång tomtens resa har varit för att leverera föreslagen julklapp, STs tre omorganisationsförslag, och även ta oss friheten att lämna er en reseskildring om hur tomtenissarna tillverkat denna julklapp till oss alla, travets finansiärer.
2014 visste alla pålästa att spelomregleringen var på gång. Här förutsatte en travfinansiär att ansvarig styrelse, samt tjänstemän, påbörjade vår travsports anpassning till den nya beslutade verkligheten. Pokalårsöverenskommelsen sluts med förutsättningen att den nya regleringen kommer ge kraftigt sänkt skatt för travsporten = mer prismedel i en obestämbar framtid. Krav mot STs styrelse, med begäran om genomlysning av ST och ATG, röstades ner.

2017 skickar Denninger, som ordförande i HNS, en remiss till spelutredningen där han kräver marknadsavgift mot lagd lagstiftning, samt att utredningen skall tillse HNS finansiering för hela hästsporten. Notera att travsporten skall betala och att LRF är storspelare i HNS.

2018 införs delvis spelomregleringen, skatten gick från 35 procent till 18 procent, och Pokalåret infaller med höjda prispengar, som varit låsta sen 2015. Istället för de utlovade 300 miljoner per år blev prismedlen 135 miljoner. ATGs expansion mot kasino och sportspel intensifieras, vilka har extremt dålig vinstmarginal. Majoritetsinflytandet i ATG har staten sedan ATGs bildande 1974, vilket STs styrelse inte förhandlade bort i det nya statliga spelavtalet i sitt eget ägda bolag. Detta hände bevisligen utan att en enda person eller s k expert i ledande ställning noterade att nu var statens resultatdel från ATG omsättningsbaserad. HNS kostnader överfördes från ATG till ST att regleras efter beskattat ATG-resultat, istället för att tas inom ATGs balans såsom tidigare.

2018 tillsätts f d LRF-chefen och ATG-ordföranden Mats Denninger av ST, som ”opartisk” utredare, inför travsportens omorganisation. Som av en händelse kommer rapporten fram till att travsporten skall omorganiseras till en ”LRF”-organisation där tidigare ägare (travsällskapen) är egendoms- samt maktlösa. Det kan ju ses som en tillfällighet i tomtens verkstad om inte två LRF toppar, Källström och Norberg, samt en tidigare ATG-vd, Remy Nilsson, suttit i STs styrelse när detta uppdrag gick till Denninger. ST's styrelse anser att deras kompetens är så värdefull att även sportens ägarföreträdare i ATGs styrelse tillsätts med samma personer.

Vad har hänt sedan dess?
Det har varit totalhaveri i STs styrning samt finanser, beroende på noll styrning av sittande styrelse av vårt ägda spelbolag, vilket medfört ett negativt kapital om 328 miljoner. Konsekvensen blev att hästägarna fick ta 50 miljoner kronor i prismedelssänkning 2020. ATG har mångfaldigat personalstyrkan, vilket har påverkat bolagets resultat kraftigt negativt, trots att omsättningen skjutit i höjden med hjälp av lågavkastande casinoverksamhet. För att sedan behålla monopolsituationen med ATG har ST från ägarsällskapen tvingat till sig ljud- och bildavtal 2016, samt marknad- och sponsringsavtal 2019. Hotet om indragna travdagar har använts som långpisk. Krav på ST tilldelade styrelseröster skulle tas bort 2020 samt krav på ej ansvarsfrihet för ST styrelse avseende de ej påverkbara organisationsmodellerna röstades ner av nomenklaturan.

Vad är föreslagen julklapp?
STs lösning, med tre varianter av organisationsförslag, innebär ”stöld” av tillgångar mot gällande äganderättsprinciper i svensk, samt internationell rätt. ST-förslagen innebär övertagande av samtliga travsällskaps fastighets- och marktillgångar. Ett tydligt NEJ från en del av ägarna följs upp med hotet att ger ni oss ej nycklarna för att fixa till vårt självförvållade ekonomiska haveri drar vi in era travdagar. Det innebär att sällskapen får ännu färre röster i ”vårt” fullmäktige som i dagsläget har följande fördelning:

BAS - 350 röster, Sällskapen – 1080 röster, STs styrelse - 70 röster.

Noteras att tre storbanor endast har 210 röster, men mer än 90 procent av kapitalvärdet. Sedan ska ägarsällskapen med BAS-föreningarna endast vara ideella föreningar medan STs tjänstemän med LRF-kompetenser ska styra ST med HNS såsom garanti för seriöst hästsportsansvar. Samma tomtar och troll som satt oss där vi är nu vill stjäla ”allt” genom hänvisning till beslut i icke beslutande organ såsom förtroenderåd för att mjölkbaren ska kunna
fortsätta att servera nomenklaturan.

Läs även Nordkoreansk tomteverkstad

Notera gärna att av förra årets tilldelade hästägarprismedel om ca 900 miljoner gick en tredjedel bort i transport-, box-, utselnings- samt traktamentskostnader p g a den ATG/ST styrda tävlingsplaneringen.

En sund travdagsfördelning torde vara:

1. Hästägarnas adress (travsportens enda finansiär)
2. Träningsadress (se punkt 6. nedan)
3. Vart finns dagens/framtidens hästägarunderlag (nya finansiärer)
4. Vart finns dagens/framtidens spelunderlag (nya intäkter)
5. Vart finns dagens/framtidens publikunderlag (nya intäkter samt finansiärer)
6. Minimering av miljö- samt djurpåverkan genom minskning av transporter (självklart)

Lösning på ovan nämnt: Det alternativa banförslaget, vilket är framtaget av travsällskap, i nära samarbete med de lokala BAS-föreningarna, vid Mantorp, Sundbyholm, Solvalla och Åby, inklusive enig styrelse varav samtliga är sällskapsmedlemmar & Maria Holdhaus, ordförande Å Btr o MF, inklusive enig styrelse varav flera är sällskapsmedlemmar

Med vänliga hälsningar och önskan om en God Jul till alla travälskare.
Tony Löfqvist, ordförande, och för en enig styrelse i Åby Travhästägarförening
Visar sida 3 av 6
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer