På NÄThinnan

Som en reflektion till vad som händer i världen kan vi konstatera att mänskligheten har fått en tankeställare. En sjukvård med begränsade och eftersatta resurser tvingas ta ställning till svåra beslut. Hur länge kan vårt samhälle stå stilla innan en “värre” katastrof, den finansiella, är ett faktum? I vår egen lilla värld, travsporten i Sverige, kör vi tack och lov vidare.
Vi vet sedan tidigare att all rekrytering av aktiva i travsporten är eftersatt. Vi kan nu räkna med bristande efterfrågan med ännu lägre priser för det stora flertalet unghästar ett par år framåt . I tider av ekonomisk kris är en häst inte det första som det investeras i.

Vi ska inte skylla på corona. Travsporten måste en gång för alla öppna upp för en ärlig dialog och diskussion om vad som är bäst för travsporten i Sverige. Där kan gärna Folkhälsomyndighetens (FHM) vidöppna kommunikation med svenska folket få tjänstgöra som ett bra exempel för ST att ta efter. Det finns ingen anledning att hymla med fakta, och låtsas som om att sporten inte har stora problem, när det är uppenbart för var och en att så är fallet.

Precis som när FHM klart och tydligt talar om att krisen kommer att skörda sina offer måste även travsporten tala samma klarspråk. Det handlar inte längre om att enbart rädda ST's ackumulerade underskott, ofattbara 500 - 750 miljoner kronor. Det handlar sedan länge om banornas egentliga uppdrag att arrangera travtävlingar, att rädda det som fortfarande har livskraft och rädda de aktivas berättigade försörjning.

Vad NÄT länge har försökt visa är att travsporten inte kan bygga på luftslott. Den bristande trovärdigheten och verklighetsförankringen är det som håller rekryteringen tillbaka. Vi kan inte skylla på momsproblematik som skäl för att vi tappar amatörer. Inga privatpersoner får dra av momsen för årskort på gym, golfbanor, sportutrustning, eller ens för ridhästar. Det handlar istället om att skapa ett hållbart tävlingsprogram med fyllda startfält. Det handlar om att skapa ett förtroende för att vår sport inte bara kommer att överleva, utan även utvecklas positivt. Då ska vi även hantera upplevelsen för den betalande publiken på plats, inte enbart i TV soffan.

STs uppgift är inte i något avseende att vara kommersiellt. Att man tar ut serviceavgifter från enskilda för olika typer av licenser och registreringar får anses vara det enda givna undantaget. All affärsverksamhet kring tävlandet ska banorna bedriva enligt vad som passar och fungerar bäst för dem. STs försök att teckna kommersiella avtal med andra spelbolag än ATG har misslyckats. Har avsikten verkligen funnits? Det är en av anledningarna, dock inte den enda, som har bidragit till det enorma underskott som centralförbundet har byggt upp.

Låt oss följa Frankrikes väg, där den nya ledningen skapar framtidstro för de aktiva, allt i enlighet med sitt ursprungliga uppdrag. För det har krävts förändring och utbyte av politiker. Det nuvarande etablissemanget i Sverige står endast för stillestånd .Att som anställd tjänsteman verka under ett osynligt ledarskap borde kunna jämställas med att sitta isolerad i karantän.

Det finns alternativa vägar, svåra men nödvändiga.

- Lös upp ST genom likvidation.
- Sälj ATG eller låt travbanorna utöva direkt majortietsägande av sitt eget spelbolag.
- Låt de olika regionerna, efter sportslig betydelse och demografiskt underlag, ta över och utforma tävlingsverksamheten.
- ” Köp ut” de banor som inte längre har tillräckligt med hästar för att arrangera egna tävlingar. Det kan ske t ex genom att förse dem med ett tydligt och tidsbestämt uppdrag att, utanför det nationella tävlingssystemet, profilera sin egen lokala travsport genom t ex marknadstrav och säsongstävlande, där t ex Hotingtravet, Lycksele, Piteå, men även Lindesberg kan användas som goda förebilder.

Ett nyskapat ST, som tillåter de livskraftiga banorna att utvecklas, kan med bättre beslutsstrukturer också locka dem till nya samarbetsformer. Likt Fågel Fenix har travsporten alla förutsättningar att lyfta sig ur askan. Genom ett mycket gott arbete av ST lyckas sporten driva verksamheten vidare vid slutna arbetsplatser. Hade ST, med ett korrekt ägardirektiv till ATG, även kunnat medverka till poolspel från utländska spelbolag? Lika självklart som att sporten behöver ett vitt papper för att återskapa ett trovärdigt och miljövänligt tävlingsprogram behövs ett högt utvecklat affärssinne.
Björn Damm
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer