NÄT har genom sin samverkanspartner Åby Travhästägareförening fått stifta bekantskap med föreningens nyvalde ordförande Tony Löfqvist som inte är rädd för att uttrycka sitt hjärtas innersta mening. Tony är ingen duvunge när det gäller erfarenheter av travsporten. Han säger själv att han först och främst är hästägare, men förutom ordförandeskapet i hästägarföreningen är han också styrelseledamot i Åbys travsällskap . Han är uppfödare, B-tränare och amatörkusk "med (som han själv uttrycker det) blynäve, som har skoj och betalar sina räkningar utan att mjölka sporten". Han är travälskare sedan flera generationer med den fjärde under tillväxt. NÄT hälsar Tony välkommen som gästbloggare nedan.
Bloggaren i segerintervju med TV4 (Bild: Aftonbladet)

Nordkoreansk tomteverkstad

Svensk travsports maktordning är grundad på representativ demokrati. Det är de lokala travbanornas sällskap som har bildat centralförbundet ST och som tillsammans äger svensk travsport. Travsällskapen äger sedan röster i travsportens högsta beslutande församling - ST's fullmäktige – i förhållande till sin storlek, dvs Solvalla 90, Åby och Jägersro 60 vardera osv.

Neutraliserade storbanor
Det är en i högsta grad berättigad fråga, som många ställer, hur sex intresseföreningar/BAS-förbund utan tillgångar i form av egna travbaneanläggningar kan ha stadgeenlig rätt till 50 röster vardera, totalt 300 röster.

Därutöver råder en märklig ordning att varje styrelsemedlem i sin tur har tio röster vardera, totalt 70 röster. Att intresseföreningarna fick rösträtt i fullmäktige kan antagligen förklaras med Lagen om Medbestämmande i Arbetslivet (MBL) som kom 1976. Att den lagstiftningen sedan innehåller undantag, och inte fullt ut gäller föreningsverksamhet, får närmast betraktas som ett generöst förbiseende från travsportens konfliktfria storhetstid när ekonomin var god, verksamheten växte och alla var glada och nöjda. MBL kan däremot inte förklara vad som ligger bakom styrelsens överdrivna antal mandat. Den konspiratoriske gissar att något matematiskt snille räknade ut att det var vad som krävdes för att upprätthålla obalans till styrelsens och de mindre banornas fördel för att neutralisera storbanornas röststyrka.

Operation Rädda ST
ST's styrelse har lagt ett förslag till travets fullmäktige, emot alla äganderättens principer inom svensk lag och EU-rätt. Förslaget begär övertagande av travsällskapens egna balansräkningar och ekonomiska tillgångar. Det är gjort av i stort sett samma personer som har beslutat om pokalöverenskommelsen, tappat all ägarstyrning i ATG genom ett nytt spelavtal som inte ger ägarna majoritet i sitt eget bolag, kört STs ekonomi i botten och suttit ansvariga under Estlandaffären, Gocciadoro-eran och Proppengate.

Nu är samma styrelseindividers lösning på sina egna misstag att, emot lagstadgad äganderätt, överta alla sällskaps tillgångar för att lösa travsportens ekonomiska kris. På så sätt vill man lösa det egna kapitalminuset, lösa travsportens lån till ATG, lösa betalningen av förskotterade prismedel, och inte minst lösa det enorma underhållsbehovet på de flesta banor.

Hur dessa förslag ens kan diskuteras, eller uppkomma, efter att regeringen tydligt i sin riksdagsproposition fastslagit att svensk travsport ägs av travbanorna, är helt oförklarligt för alla som är tillräckligt insatta i svensk travsports framtid.

Det knäpptysta travfolket
Varför hörs inga krav från travfolket på att ledamöterna i ST's styrelse, inklusive valberedningen, ställer sina platser till förfogande och avgår? Inte en enda gång sedan Denninger-rapporten publicerades har styrelsen frågat ägarna, travsällskapen, hur och vad de vill ska göras. Istället har ST lämnat egna färdiga lösningsförslag som gynnar centralförbundets egen tjänstemannakaders överlevnad..... tillsvidare....innan banornas kapital är förbrukat.

Ingen kan vara omedveten om att svensk travsport under de senaste 20 åren har halverats avseende hästägare och antal hästar. Miljökrav kan komma att tvinga vår sport till att begränsa transporterna av hästar för att hålla travtävlingar vid banor där det finns ett begränsat eget hästunderlag. Vi har idag ett tävlingsprogram som genererar drygt 300 miljoner i transport- och tävlingskostnader (träningskostnader oräknade) i förhållande till en prismedelspott om 900 miljoner. En tredjedel av prispotten är förbrukad innan ekipagen har kört upp till start.

Vilken travpolitiker känner sig manad att försvara denna ”Greta”-diskussion inför myndigheter, massmedia, miljöaktivister m fl, och inte minst hästägarna, som betalar det ogenomtänkta upplägget ur sina egna fickor?

Självklart innebär dessa realiteter att dagens tävlingsprogram, samt antal banor, måste justeras för att skapa en hållbar och balanserad travsport där någon form av återavkastningskrav gäller. Detta för att nya och befintliga hästägare skall fortsätta att investera för framtida sportunderlag. Vår travsport måste visar handlingskraft och balansresultat så att staten kan se att vi har en fungerande verksamhet i enlighet med gällande modern lagstiftning. Vilket även med automatik gör att staten med välvilja och förtroende kan överlämna ansvaret för vårt ägda ATG till ägarna.

Ett återinförande av hobbyhästen i skattesystemet skulle ge möjlighet för travintresserade att återuppta sitt tävlingsintresse igen.

Finns det inte hästägare villiga att betala till grunden för allas tjänster behövs inte heller dessa tjänster.

Samling i mjölkbaren
Om inte ovan genomgångna skäl anses tillräckliga för denna styrelse och valberednings omedelbara avgång ber jag travsverige notera att i protokollet från ST's fullmäktige möte den 24 juni 2020 föreslog valberedningen omval av styrelsemedlemmar som orsakat allt ovan. Valberedningen föreslog även höjning av deras arvoden i en tid av ekonomiskt kaos för vår älskade travsport.

Notera också att ingen styrelseledamot ansåg detta väl magstarkt och tackade nej!

I samma anda har även centrala BAS-förbund, som lever på avsevärda stora bidrag från ST, som är ägarnas egen central organisation, gjort egna höjningar av dagsersättningar med hänvisning till att ST gjorde det. Hästägarna tvingas dra åt svångremmen, medan våra valda företrädare blir allt fetare. De politiskt tillsatta representanterna kan genom en snedvriden röstfördelning och oheliga allianser i ST's fullmäktige fortsätta att klamra sig fast i tomteverkstadens mjölkbar tills kossan har sinat helt. Möjligtvis kan de väl leva något längre ifall de kärnat mjölken till smör.
Tony Löfqvist
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer