Verksamhetsplan 2023

Bakgrund

Hästägarnas ställning inom travsporten måste med nödvändighet förstärkas. De ekonomiska
villkoren är kraftigt eftersatta, vilket har lett till brist på hästägare. I och med spelomreglering
från den 1 januari 2019 kommer finansieringen av sporten att förändras. Sporten står inför en
strukturomvandling vars konsekvenser direkt påverkar hästägarnas möjligheter att utöva sin
sport. Hästägarna behöver en stark, kompetent och representativ budbärare som kan agera
med trovärdighet. Tre lokala hästägarföreningar är intitiativtagare till att NÄT bildades vid ett
möte på Sundbyholms Travbana den 27 november 2018. Åby Travhästägarförening anslöt under 2020.

Idén

Anslutna hästägare och föreningar samverkar genom avtal. Avtalande parter ges inflytande
utifrån det antal ägda hästar som finns upptagna på ST's träningslistor ett givet datum varje år.
NÄT blir en samverkansmodell för det nya travsveriges hästägande där sakfrågorna sätts i
centrum.

Visionen

Travsporten i Sverige står på stabil grund med stark framtidstro och goda
näringsförutsättningar, vilket återskapar sportens mångfald. NÄT blir den självklara
opinionsbildaren och ett nätverk för travsveriges hästägare.

Värdegrunden

NÄT står helt fri från travsportens etablerade centralorganisationer för att självständigt och
utan andra lojaliteter driva hästägarnas viktiga frågor.

Strategiska mål
Samverkansarbetet fokuserar på de för hästägarkollektivet väsentliga nationella frågorna, där
syftet är förbättrade prismedel, förstärkt djurskydd, optimala och kostnadsmedvetna
tävlingsförutsättningar genom ett tävlingsprogram anpassat efter hästunderlag och sportens
villkor.

1. Återskapa 40-procentig kostnadstäckning
2. Ny- och återrekrytering av hästägare
3. Hållbart tävlande och begränsat resande
4. Förstärkt hästägarinflytande inom travsällskapen
5. ST återtar rollen som sällskapens serviceorganisation med utgångspunkt från ägardirektiv

Samverkanspartners

Mälardalens Travhästägarförening, Solvalla Hästägarförening, Östgöta Travhästägareförening, Åby Travhästägarförening

Organisation

Anslutna samverkanspartners träffas i huvudsak en gång per år till ett gemensamt Rådslag.
Mandatfördelningen bygger på antalet ägda hästar i aktiv träning.
Rådslaget utser valberedning vars uppgift är att föreslå företrädare. Rådslaget utser i
demokratisk ordning en kommunikationsansvarig och fyra kompetenta och representativa
företrädare/förhandlare, vars uppgift är att företräda hästägarna enligt det uppdrag som
Rådslaget tilldelar dem.

Ekonomi

NÄT finansieras uteslutande genom sina samverkanspartners enligt fördelningsnyckel
fastställd i samverkansavtal. Företrädarnas kostnader delas mellan samverkanspartners. Varje
enskild hästägare, eller lokal hästägarförening, betalar sina egna kostnader för de personer
som deltar i Rådslaget.

NÄTs budget 2023

Hemsida och kommunikation 30.000 kr
Annonser och annonsering 55.000 kr
Möteskostnader inkl resor 20.000 kr
Rådslag 8,000 kr
Arvode 7.000 kr
Totalt inkl moms 120.000 kr
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer